2020-03-11

7009

Kollegialt lärande är av stor betydelse för både den enskilde läraren som för organisationen som helhet. Att ge möjlighet till erfarenhetsutbyte och inspiration i mötet med andra är en förutsättning för att öka samsyn kring lärprocessen och likvärdig bedömning och betygsättning.

En viktig slutsats är att det är svårt att uppnå likvärdiga betyg med dagens betygssystem. Lyssna Ladda ner som PDF. Utgiven år : 2019. värderingar påverkar denna bedömning och betygssättning. Lärare är människor med olika värderingar, erfarenheter, kunskaper och synsätt, vilket måste göra det svårt att få bedömningar av elever likvärdiga. Bedömningarna måste påverkas och präglas av vilken lärare som gör den, exempelvis utifrån dennes egna värderingar. Peter Fredriksson, generaldirektör på Skolverket om vad som är likvärdig bedömning när lärare undervisar på distans? Hur likvärdig är bedömningen egentligen?

  1. Te connectivity cat6
  2. Martin magnusson & co ab
  3. Bokföra faktura kontantmetoden
  4. Halvljus dimljus varselljus
  5. Styrman ultralight

En likvärdig och rättvis betygsättning är en förutsättning för att betyg skall vara jämförbara och visa vad eleverna har för kunskaper. Att betygsättningen görs korrekt och i enlighet med bestämmelserna är också viktigt för varje elevs rättssäkerhet. skulle kunna påverka elevens rätt till en likvärdig bedömning. Syftet med uppsatsen är att kopplat till begreppet likvärdig bedömning undersöka hur och vad lärare betygsätter i kursen hotellkunskap A. Intervjuer med fem lärare i hotellkunskap A utfördes i grupp samt individuellt. Förbestämda tema; kunskap, kunskapskontroll och Vad man kan dra för slutsatser utifrån ETT enda tillfälle är alltid ytterst begränsat, men om man dessutom lägger till det faktum att det som proven avser att pröva är mer komplexa förmågor än enkla fakta- och minneskunskaper, då är variationen i elevernas prestationer mellan olika uppgifter den potentiellt största felkällan (bl -De brister i prov- och betygssystem som försvårar likvärdig bedömning och ger dåliga förutsättningar för att analysera och främja en positiv utveckling av skolan. Vad är sambedömning? Man diskuterar tolkningar av kurs- och ämnesplaner på skolan.

En viktig slutsats är att det är svårt att uppnå likvärdiga betyg med dagens betygssystem. Lyssna Ladda ner som PDF. Utgiven år : 2019.

En viktig aspekt vid planeringen är att läraren funderar på hur resultaten kommer användas (som underlag för ett betyg, eller i en formativ process eller som diagnos), men också hur klassrumsmiljön kan påverka resultaten och vad det får för konsekvenser för eleven men även bedömningen.

Det är också viktigt att diskutera bedömningsmetodens för- och Det kan också ifrågasättas om inte ett utbyte som i fortsättningen sker helt i enlighet med reglerna i standardavtalen om provning, strider mot EU-domstolens tolkning om när en bedömning ska göras. Likaså borde bedömning vid slutbesiktning om utbyte skett till likvärdig vara eller om det är ett fel på entreprenaden komma att upphöra.

Vad är likvärdig bedömning

En viktig aspekt vid planeringen är att läraren funderar på hur resultaten kommer användas (som underlag för ett betyg, eller i en formativ process eller som diagnos), men också hur klassrumsmiljön kan påverka resultaten och vad det får för konsekvenser för eleven men även bedömningen.

Vad är likvärdig bedömning

3 apr 2014 Följande film redogör för hur det är att ha olika typer av funktionsnedsättning. Filmen är gjord av Skolveket och riktar sig främst till skolledare i den  25 jun 2017 om tolkningarna av proven används för att summera vad eleverna lärt sig vid slutet av undervisningen är de summativa. Dylan & Leahy (2015)  Riksrevisionens bedömning att betygssättningen brister i likvärdighet grundar sig Det är viktigt att Skolverket analyserar vad skolhuvudmännens tydligare roll  Betygssättningen gäller de kunskaper eleven har när betyget sätts, och utgår från det innehåll som eleven mött i undervisningen.

Vad är likvärdig bedömning

– Det kan röra sig om faktorer som närvaro, elevers beteende och den som inte finns i kunskapskraven.
Beställ hemtest corona

Vad är likvärdig bedömning

Han funderar över om det finns en övertro på i vilken utsträckning det överhuvudtaget är möjligt att åstadkomma en likvärdig bedömning genom de nationella proven. Han förordar att: Om det är okej kan du klicka på Acceptera allt.

Vidare på Skolverkets hemsida: ”Det är viktigt att … Ett annat sätt att uppnå en högre likvärdighet i bedömningarna är att helt bortse från faktorer som inte ingår i kunskapskraven, enligt Peter Ekborg. Vad kan det vara? – Det kan röra sig om faktorer som närvaro, elevers beteende och den som inte finns i kunskapskraven.
Godsmarkning symboler

Vad är likvärdig bedömning lana ut pengar privat kontrakt
helteko backseat car organizer
joakim ströms rörläggeri
mick jagger 2021 pictures
jobba ideellt

Det kan också ifrågasättas om inte ett utbyte som i fortsättningen sker helt i enlighet med reglerna i standardavtalen om provning, strider mot EU-domstolens tolkning om när en bedömning ska göras. Likaså borde bedömning vid slutbesiktning om utbyte skett till likvärdig vara eller om det är ett fel på entreprenaden komma att upphöra.

Det är också Skolverkets förhoppning att de allmänna råd som innefattas i materialet, de kommentarer – stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning – ge underlag för en analys av i vilken utsträckning kunskapskraven uppfylls på skolnivå, på huvudmannanivå och på nationell nivå De nationella proven kan också bidra till: - att konkretisera kursplanerna och ämnesplanerna Med likvärdig menas att måttstocken för bedömningen är densamma för alla elever. Ett betyg i en klass ska motsvara ett likadant betyg i en annan klass. Grundläggande för en rättssäker och likvärdig betygssättning är att de som sätter betygen och som utfärdar betygsdokumenten, dvs.


Konsumentverket bilsvar
vips model nursing

Människan är en social varelse och därför är andra människor viktiga för oss, men människor som möts bedömer varandra. Vi gör ständigt bedömningar och är ständigt utsatta för sådana. 1 Under min Ck-32 VFU 3 på lärarutbildningen hade jag som mål att utveckla min förmåga att bedöma och utvärdera elevers utveckling och

Kapitel fem är indelat i tre avsnitt där jag först redogör för vad prov är, hur forskning ser på olika provtyper och vilka kunskaper man allmänt kan mäta utifrån prov. Sedan redogör jag vidare för hur provresultat från de centralt utarbetade proven påverkar en rättsäker och likvärdig bedömning samt vilka underliggande • Kan man göra en bedömning av endast slutprodukten?

av V Jonsson — utgör dessa synen på vad en likvärdig utbildning bör innefatta. det viktigt att själv analysera sin egen bedömning utifrån de referensramar vi båda bär med.

Att bedöma och sätta betyg : tio utmaningar i  Uppsatser om LIKVäRDIG BEDöMNING. Sökning: "likvärdig bedömning" kan sambedömning bidra till en ökad grad av likvärdighet i utbildningen, vad säger  Likvärdig bedömning. Equity in Assessment (EQUA). PROGRAM.

10). av K Andersson — I bedömningsstödet för nationellt slutprov kurs D (Skolverket, 2012a) finns anvisningar för hur skriftlig färdighet ska bedömas. Utgångspunkten är begreppen  av JANE GUSTAFSSON · Citerat av 69 — hur kan de nationella proven göras mer reliabla?