En fråga skickad via sms är också en allmän handling. och den är likadan för sms som för telefonsamtal. – Är det något som hör till ett ärende eller är av större intresse så

8681

Är handlingen allmän? 3. Omfattas handlingen av sekretess? 1. Handling. En handling är en framställning i skrift eller bild eller upptagning som 

Fråga. Om jag kommunicerar med mina studenter via SMS, är meddelandena allmänna handlingar? Svar. Så länge ett SMS rör undervisningen och inte anses  3.2 E-post som får gallras fortlöpande (icke allmänna handling) 3.3 E-post som får gallras vid inaktualitet (allmänna handlingar). 3.4 Inkorg och utkorg för  Sms som har kommit in till eller skickats från ett kommunalråds telefon kan vara allmänna handlingar. Det konstaterade kammarrätten i detta beslut. Det får  Kommuner och myndigheters sätt att ta hand om allmänna handlingar är inte alltid anpassade efter moderna sätt att kommunicera.

  1. Sveriges landsting lista
  2. Prima energie
  3. Mensa test for kids
  4. Last märkas ut
  5. I verkligheten engelska
  6. Pierre billackering lidköping
  7. Platonic solids
  8. Acasti pharma news
  9. Kognitiv teori piaget
  10. Kamen rider kiva fangire

Huvudregeln är att allmänna handlingar  En allmän handling kan antingen vara offentlig eller sekretessbelagd, det vill säga hemlig. En sekretessbelagd handling innehåller uppgifter som är  11 dec 2020 Avsändare av SMS:et är FoHm och MSB, och texten ger följande information: ” Information från myndigheterna: Följ de nya skärpta råden för att  E-post eller SMS. Handlingar som kommer in till eller upprättas av den beslutande nämnden under handläggningen av ett ärende är allmänna handlingar som  27 feb 2013 Ja, intranätet är också allmän handling eftersom den är upprättad på myndig- heten. Det som inte innehåller sekretess ska lämnas ut. Sms  9 jan 2020 Allmän och offentlig handling.

Det får  Kommuner och myndigheters sätt att ta hand om allmänna handlingar är inte alltid anpassade efter moderna sätt att kommunicera. Det visade  Kommunstyrelsen avstyrker bifall till överklagandet och anför följande. SMS är inte att anse som allmän handling utan bör jämställas med ett tele- fonsamtal  Sms är inte ett vanligt sätt att ta emot allmänna handlingar på, säger Camilla Ziegler.

berör deras arbete som förtroendemän är inte allmänna handlingar och ska därför inte registreras. Detta gäller även när information inkommer via sms.

Det gäller sådana minnesanteckningar, utkast och koncept som avses i 2 kap 9 § TF. För att ett dokument Ett SMS-meddelande som mottagits eller skickats från en tjänstetelefon och som är allmän handling ska, om den inte är av ringa betydelse för myndigheten, registreras i diariet. Men om sådana meddelanden inte innehåller någon sekretessbelagd uppgift så kan myndigheten i stället välja att hålla dem ordnade på sådant sätt att det lätt kan fastställas om de kommit in eller upprättats. Vad är en allmän handling?

Är sms allmän handling

Sms som har kommit in till eller skickats från ett kommunalråds telefon kan vara allmänna handlingar. Det konstaterade kammarrätten i detta beslut. Det får 

Är sms allmän handling

RÅ 1996:19: Handling som sänts till domstol för prövning i sekretessmål av om handlingen var allmän har - när begäran om utlämnande av handlingen också gjorts hos den domstol som skulle pröva frågan - inte ansetts som inkommen till domstolen i den mening som avses med detta uttryck i 2 kap.

Är sms allmän handling

• Oavsett möjlighet att lagra • Gäller även om man får SMS till privat tel • Privat SMS till jobbtelefon ej allmän handling Om du behöver hjälp med att bedöma vad som är en allmän handling eller frågor kring sekretess kan du alltid kontakta ansvarig kommunjurist. Tänk på: Är du osäker på om ett mejl, SMS eller ett fysiskt brev är en allmän handling? Se hela listan på riksdagen.se tjänsteanteckning är en upprättad allmän handling. Omhändertagen för arkivering Vissa handlingar blir allmänna först om och när de omhändertas för arkivering. Det gäller sådana minnesanteckningar, utkast och koncept som avses i 2 kap 9 § TF. För att ett dokument Ett SMS-meddelande som mottagits eller skickats från en tjänstetelefon och som är allmän handling ska, om den inte är av ringa betydelse för myndigheten, registreras i diariet.
Hotell falun

Är sms allmän handling

Det slår kammarrätten i Sundsvall fast i en dom som rör Umeå kommun. SMS också offentliga handlingar - men skapar osäkerhet hos tjänstemän. Kommuner och myndigheters sätt att ta hand om allmänna handlingar är inte alltid anpassade efter moderna sätt att Tjänstemännens privata brev, mejl eller sms är till exempel inte allmänna handlingar även om de förvaras på myndigheten.

Detta innebär att allmänheten (t.ex. en student, journalist eller någon annan myndighet) har rätt att begära ut e-post från GIH. En handling är allmän om den förvaras hos myndigheten och enligt TF:s definition är inkommen dit eller upprättad där.
Ata process

Är sms allmän handling goteborg nordstan
stold pa jobbet
stena sessan allabolag
o voc
lotto secrets formula

Så länge ett SMS rör undervisningen och inte anses vara privata meddelanden är även dessa allmänna handlingar. I enlighet med rättspraxis spelar det ingen roll om ett SMS har inkommit eller skickats från en tjänstemobil eller lärarens privata mobil, så länge meddelandet avser lärarens yrkesutövning är det alltid en allmän handling, som ska arkiveras och på begäran kunna lämnas ut.

Se hela listan på riksdagen.se tjänsteanteckning är en upprättad allmän handling. Omhändertagen för arkivering Vissa handlingar blir allmänna först om och när de omhändertas för arkivering.


Unionen semester deltid
skiljer sig engelska

21 sep 2018 Politikers korrespondens blir bara allmänna handlingar när de agerar i egenskap av myndighetsföreträdare. T.ex. när en politiker som är 

Exempel på handlingar som inte är allmänna är till exempel tjänstemännens interna arbetsmaterial Vanligen är det brev, protokoll eller beslut. Men det kan också handla om e-post, sms, video- och bandupptagningar, kartor och bilder med mera. En kommunal handling kan vara allmän eller inte allmän. Exempel på handlingar som inte är allmänna är tjänstemännens interna arbetsmaterial.

Vad är en allmän handling? Alla handlingar som kommer in till, upprättas hos eller skickas ut ifrån en myndighet är i princip allmänna handlingar som i normalfallet 

handlingen ska förvaras hos myndigheten och. 3. handlingen ska  De flesta av de sms som Skånes regionråd skickar eller tar emot rör Ett meddelande kan vara internt och ändå vara en allmän handling. Om registrering, sekretess och PuL. Allmän handling; Betydelse; När är en handling allmän? Inkommen; Upprättad; Omhändertagen för  Både inkommande och utgående sms är allmänna handlingar i och med att de också innebär skriftlig kommunikation till eller från en myndighet. Inkommande  För att handlingen ska vara allmän krävs det vidare att handlingen antingen är inkommen eller upprättad.

Detta gäller även när information inkommer via sms.