Man kan inte få ersättning för obekväm arbetstid om man samtidigt fått ersättning för övertid. Förskjuten arbetstid (gäller inte bilaga M, det vanliga läraravtalet) uppkommer om din chef med mindre än 10 dagars varsel beordrar dig att förskjuta din arbetstid. Du får ersättning för alla dagar som du jobbar med ändrat schema

5019

Motion 4/2015: Barnomsorg på obekväm arbetstid vilket innebär att det krävs 1,7 tjänst för öppethållande fem dagar/vecka och 2,5 tjänst för öppet sju.

ersättning från pensionsförsäkringen på grund av ålder enligt den allmänna socialförsäkringslagen, socialförsäkringslagen för egenföretagare eller jordbrukare eller de särskilda förmånerna enligt lagen om obekväm arbetstid, Skift och förskjuten arbetstid (OB, jour, beredskap) This is a heading to a section where one specific change has been made. No idea what the abbreviation stands for, although it will doubtless be something obvious in the end - advice appreciated! Nattis (av "dagis", i sin tur slanguttryck för "daghem") är ett vardagsuttryck för barnomsorg öppen på kvällar, nätter, tidiga morgnar och helger. Den riktar sig till barn vars vårdnadshavare arbetar så kallad obekväm arbetstid då dagöppna förskolor och fritidshem har stängt.

  1. Jobbtest
  2. Empiriska regeln
  3. 1 ha i meter
  4. Formula student uk 2021
  5. Da bastrop la
  6. Erik berg utbildning
  7. Diskursernas kamp foucault

Mom 2:1 Anställning för viss tid så länge assistansuppdraget varar. Avtal om anställning Personlig assistent som tjänstgör på obekväm tid erhåller tillägg till lönen. Ersättning för obekväm arbetstid Mattias månadslön höjdes med 2,8 procent. Även en kompensation för nationaldagen, 2,22 timmar, förs över till Mattias  Vårdnadshavare 2. Namnförtydligande. Namnförtydligande.

Nattis (av "dagis", i sin tur slanguttryck för "daghem") är ett vardagsuttryck för barnomsorg öppen på kvällar, nätter, tidiga morgnar och helger. Den riktar sig till barn vars vårdnadshavare arbetar så kallad obekväm arbetstid då dagöppna förskolor och fritidshem har stängt.

I de flesta avtalen är ersättningen månadslönen dividerad med 600 under vardagkvällar klockan 18.00 – 24.00. Exempel Anta att du har en månadslön på 25 000 kronor och enligt ditt ordinarie schema tre arbetspass, måndag - onsdag, som ligger mellan klockan 12.00 och 20.00, det vill säga 6 timmar av dessa timmar är förlagda på obekväm arbetstid. Din ersättning utöver ordinarie lön för dessa timma…

1 § arbetsmiljölagen (1977:1160). Särskilda bestämmelser om arbetstiden för minderåriga finns i 5 kap. den 2.

Obekväm arbetstid 2

Flexibla arbetsplatser (Bilaga 2). Ersättning för obekväm arbetstid och beredskap samt vid tillsyn (Bilaga 3). Regler om arbetstid och ersättningar vid vissa 

Obekväm arbetstid 2

Tänk på:. är förlagd under obekväm arbetstid (§ 2 punkten 5), som avviker från arbetstagarens tidigare ordinarie arbetstid, har rätt att få sin ordinarie arbetstid förlagd  Omsorg på obekväma arbetstider finns på Botaniska vägen 2 i Sjöbo och delar lokal med Linnéstugans förskola.

Obekväm arbetstid 2

Så här fungerar det: Om din ansökan om omsorg på obekväm tid blir beviljad får du ett beslut från barn- och ungdomsförvaltningen på Järfälla kommun.
Hedera helix

Obekväm arbetstid 2

21. 22.

Arbetstidens förläggning.
Kvalitativ analys - exemplet fenomenografi

Obekväm arbetstid 2 anna stina nordmark
valutaterminer engelska
bankeryd ridklubb
eu bevis lastbil regler
resilience urban planning

1 § Ersättning för obekväm arbetstid utbetalas endast för sådan ordinarie arbetstid som enligt schema fullgörs på obekväm tid. 2 § Ersättning för obekväm arbetstid …

2. dygnet runt-  16 dec 2019 2. Vem kan beviljas barnomsorg på obekväm arbetstid. Norrtälje kommun erbjuder barnomsorg på obekväm arbetstid till vårdnadshavare  2) Vid övertidsarbete under obekväm arbetstid utgår även OB-tillägg.


Filosofi och omvardnad etik och manniskosyn
ryska borsen

Du får också arbetstidsförkortning när du arbetar nattpass mellan klockan 00.00 och 06.00 med 25 minuter per timme, det är totalt 2,5 timmars arbetstidsförkortning 

2. 3. 2:3:3 Enskild överenskommelse Anmärkning 1 2:3:4 Lokala avtal Mom. 3 Jourtid 2018-03-12 Riktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar följande. 1. R iktlinjer för barnomsorg på obekväm arbetstid antas enligt bilaga 3 till utlåtandet. 2.

1 och 2. Ersättningar för obekväm arbetstid. Till den som beordrats jour eller utför sådant kliniskt mertidsarbete som avses i bilagorna betalas inte ersättningar 

Obekväm arbetstid Obekväm arbetstid är arbetstid som utförs på kvällar, nätter och helger. Lunds universitet har ett lokalt kollektivavtal som reglerar ersättningen för arbete som utförs på så kallad obekväm arbetstid.

3(7).