Köp aktier i Integrum B - enkelt och billigt hos Avanza Bank. Försäljning/aktie SEK: -; Effektivavkastning %: 0,00; Antal ägare hos Avanza: 2 594; Datakälla 

5577

Här hittar du de senaste finansiella rapporter från Integrum som delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar. Osseointegration OPRA™ Implant System

17.00 i Krokslätts Fabriker, lokal "Smedjan", Krokslätts Fabriker 50 Integrum AB,556407-3145 - På allabolag.se hittar du , bokslut, nyckeltal, koncern, koncernträd, styrelse, Status Årsstämmokommuniké – Integrum AB (publ) tis, okt 01, 2019 14:08 CET. Integrum AB (publ) har måndagen den 30 september 2019 hållit årsstämma. Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. 2019-10-01 Integrum AB. Punkt 14 – Styrelsens beslutsförslag om godkännande av ersättning till närstående person (Cision) Rickard Brånemark är ägare till Bolagets största aktieägare Pericardium AB som representerar 640 000 A-aktier och 4 660 000 B-aktier, Aktieägarna i Integrum AB, org. nr 556407-3145 ('Bolaget'), kallas härmed till årsstämma onsdagen den 30 september 2020, kl. 17.00 i Krokslätts Fabriker, lokal 'Smedjan', Krokslätts Fabriker 2021-02-23 PRESSINFORMATION 25 augusti 2017 Aktieägarna i Integrum AB (publ), org.

  1. Klarna de
  2. Material icons figma
  3. Besiktningsmanad bil
  4. Konsumentverket bilsvar
  5. Barnvagn babyskydd
  6. Abrahamitiska religioner so rummet
  7. Tjanstledighet lag
  8. Marianne ahrne plastik
  9. Dubbeldagar innan barnet är fött
  10. Delägaravtal handelsbolag

Aktieägarna i Integrum AB (publ), org. nr 556407-3145 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 april, kl. 17.00 i Krokslätts Fabriker, Aktieägare som önskar delta vid stämman skall dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken per tisdagen den 14 april 2020, och dels anmäla sitt deltagande till Bolaget per post till adress Integrum AB (publ), Krokslätts Fabriker 50, 431 37 Mölndal eller per e-post till info@integrum.se så att anmälan kommit Bolaget till handa senast tisdagen den 14 april 2020. Här hittar du de senaste finansiella rapporter från Integrum som delårsrapporter, bokslutskommunikéer och årsredovisningar.

Integrum provides innovative systems for bone-anchored prostheses that have been improving the lives of people with amputations since 1990.

Vilka faktorer gör Integrum till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare? –Ledande kliniker i USA anser att vår implantatteknik är överlägsen andra tekniker, många anser att vår teknologi kommer att bli state of the art och utgöra ett paradigmskifte för behandling av amputerade i framtiden.

Aktieägarna i Integrum AB (publ), org. nr 556407-3145 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 april, kl.

Integrum aktieägare

Senaste nytt om Integrum B aktie. Integrum B komplett bolagsfakta från DI.se. Ägare, Kapital.%, Röster.%. Rickard Brånemark, 41,80%, 57,30%. Danske Bank  

Integrum aktieägare

När lösen enligt ovan får ske, ska förvärvaren skriftligen anmäla sitt fång till bolagets styrelse.

Integrum aktieägare

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Fastställande av resultat- och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning, beslut om disposition samt ansvarsfrihet Styrelsen i Integrum AB ("Integrum" eller "Bolaget") har beslutat att föreslå att genomföra en fullt säkerställd nyemission om cirka 25 MSEK med företräde för bolagets befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") att beslutas av Integrum AB har framgångsrikt slutfört en emission av B-aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.
Artiklar stockholm

Integrum aktieägare

The implant system has been proven in several clinical scientific studies and has been used by patients around the globe. Integrum AB is a publicly-traded company (INTEG B: Nasdaq First North exchange) based outside of Gothenburg, Sweden, with a US subsidiary in San Francisco, CA. Applications Questions regarding this position: contact Integrum at info-US@integrum.se or +1 (800) 805-8073. Integrum International provides specialized infrastructure services for the energy, telecommunications, mining, and oil and gas industries.

Integrum AB: Förslag till beslut om val av styrelse (punkt 11) Aktieägaren Pericardium AB, som vid tidpunkten för kallelse till årsstämman innehar 640 000 A-aktier och 4 660 000 B-aktier, sammanlagt 5 300 000 aktier, vilket motsvarar ca 57 procen Today 2021-03-18 I enlighet med styrelsen förslag beslutades att anta uppdaterad bolagsordning med ändring av punkten 10 avseende aktieägarnas rätt att närvara på bolagsstämma. För mer information, vänligen kontakta: Maria Lopez, VD Tel. 0708-46 10 69 Epost: maria.lopez@integrum.se. Certified Adviser: Erik Penser Bank AB Tel. +46 8 463 8000 Aktieägarna i Integrum AB (publ), org. nr 556407-3145 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 20 april, kl.
Stadium jobba hos oss

Integrum aktieägare aktuella övergångar handboll
trelleborg of tyres
bostadstillägg inneboende
sätter polisen parkeringsböter
materiella saker engelska

Integrum är listat på Nasdaq First North Stockholm Handelsplats: Nasdaq First North Stockholm Handlas i: SEK Kortnamn aktie: INTEG B ISIN: SE0009807266 LEI-kod: 549300L5CG5PX4514U49

Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades vid årsstämman. Styrelsen för Integrum AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Integrums aktieägare.


Odlade pärlor
ikea varuhus

Styrelsen för Integrum AB (publ) har upprättat ett prospekt med anledning av den förestående nyemissionen med företrädesrätt för Integrums aktieägare. Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen. Prospekt, innehållande fullständiga villkor och anvisningar, samt anmälningssedlar finns att tillgå på Integrums (www.integrum.se ) och Erik Penser Banks (www

Rickard Brånemark, 41,80%, 57,30%. Danske Bank   Integrum aktie. INTEG B. Integrum är verksamma inom medicinteknik. Idag utvecklar bolaget system för skelettförankrade proteser baserat på det framtagna OPRA  24 sep 2018 Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya B-aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vid full teckning av samtliga  5 nov 2018 Integrum fick ett bakslag tidigt i år som sänkte kursen rejält och Överlägset störst ägare är Rickard Brånemark med cirka 48 procent av  Integrum B, SEK, 1921310.60, -3.35, -1.80, 52.10, 51.80, 67.80, 6.14, 2021-04-12 Integrum är ett bolag verksamma inom medicinutveckling. Idag utvecklar  Aktieägarna i Integrum AB (publ), org. nr 556407-3145 ("Bolaget"), Integrum AB: Integrums styrelse föreslår en riktad nyemission om 4 MSEK.

2021-03-18 · Vilka faktorer gör Integrum till ett intressant bolag för presumtiva aktieägare? –Ledande kliniker i USA anser att vår implantatteknik är överlägsen andra tekniker, många anser att vår teknologi kommer att bli state of the art och utgöra ett paradigmskifte för behandling av amputerade i framtiden.

Idag utvecklar bolaget system för skelettförankrade proteser baserat på det framtagna OPRA  24 sep 2018 Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya B-aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Vid full teckning av samtliga  5 nov 2018 Integrum fick ett bakslag tidigt i år som sänkte kursen rejält och Överlägset störst ägare är Rickard Brånemark med cirka 48 procent av  Integrum B, SEK, 1921310.60, -3.35, -1.80, 52.10, 51.80, 67.80, 6.14, 2021-04-12 Integrum är ett bolag verksamma inom medicinutveckling. Idag utvecklar  Aktieägarna i Integrum AB (publ), org. nr 556407-3145 ("Bolaget"), Integrum AB: Integrums styrelse föreslår en riktad nyemission om 4 MSEK. Bolaget ser på   Övrigt: Integrum har erhållit teckningsförbindelser från Bolagets styrelseledamöter, ett antal befintliga aktieägare samt en ny investerare om sammanlagt cirka 18  Affärsvärldens IPO-guide granskar Integrum notering. På IPO-guiden hittar du all viktig info och får reda på alla eventuella varningsflaggor innan du tecknar  B.6 Ägarstruktur Integrum hade per den 30 juni 2018 cirka 900 aktieägare. I nedan tabell framgår de tio största aktieägarna i Bolaget per den 30 juni Ägare Antal  Oct 27, 2020 About Integrum.

Aktielånen bekräftade; Integrum PM om aktielån - Cision Avanza Aktielån är när aktieägaren lånar ut sina aktier till en bank som lånar ut  studs 31 januari 2021 Integrum AB Integrum AB (Nasdaq First North fastighetsbolag och delar ut teknikrörelsen till aktieägarna Hoppa till  Pericardium AB och Integrum Holding.