Smoltek startades för 14 år sedan som en spin out från Chalmers Tekniska Högskola och har sedan dess har utvecklat en processteknik för vertikala ytodlade 

7741

3 dagar sedan son Värd av Elegans Tako puno Neto sjeme spotlight årsavgift - ramsesyounan .com; Radera Föregå Antologi Spotlight Stock Market Smoltek 

samma serie som erhålls i den Riktade Emissionen Smoltek uppger i ett pressmeddelande att teckningskursen för teckningsoptioner av serien TO2 är fastställd till 42,68 kronor per aktie. 2019 Aktieägarna erhåller en (1) uniträtt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie. Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek completes a directed issue of units of SEK 80 million and issues warrants to existing shareholders. Publicerad: 2020-10-20 (Cision) Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek har genomfört en riktad nyemission av units om 80 MSEK och emitterar teckningsoptioner till befintliga aktieägare. Publicerad: 2020-10-20 Smoltek AB på Spotlight gör en nyemission på 42,5 Mkr. Prospekt och teckningssedel för att investera i aktie. Värdering och villkor Smoltek har delat ut teckningsoptioner till aktieägarna som kompensationer för den riktade nyemission som nyligen genomfördes.

  1. Studiebidrag universitet krav
  2. Lön it-tekniker stockholm
  3. Team starkid twisted
  4. Hundar uppsala län
  5. Asperger center stockholm

Uppdatering: Smoltek fick in 80 Mkr till 62,50 kr per aktie. Tecknades av 72 kvalificerade investerare varav ingen enskild investerare utgör en väsentlig del av emissionen. 2020-04-17 Smoltek Nanotech Holding AB: Record date for distribution of warrants of series TO 4 to current shareholders is set for October 29, 2020. Publicerad: 2020-10-23 (Cision) Smoltek Nanotech Holding AB: Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO 4 till befintliga aktieägare är bestämd till den 29 oktober 2020 Första dag för handel exklusive rätt att erhålla teckningsoptioner av serie TO 4 är den 28 oktober 2020. Aktieägare i Smoltek på avstämningsdagen kommer att erhålla en (1) teckningsoption av serie TO 4 för varje elva (11) aktier som innehas på avstämningsdagen. Eventuell avrundning kommer att ske nedåt. Smoltek Nanotech Holding AB: Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO 4 till befintliga aktieägare är bestämd till den 29 oktober 2020 Som tidigare meddelats genom pressmeddelande den 20 oktober 2020 har styrelsen i Smoltek beslutat att genomföra en riktad nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie T Smoltek Nanotech Holding AB: Smolteks teckningsoptioner TO 2 ger rätt att teckna aktier med 30 procents rabatt Bolaget vill göra alla deltagare i företrädesemissionen, som därmed erhållit teckningsoptioner av serien TO 2, uppmärksamma på denna möjlighet att teckna sig för aktier i Smoltek med 30 procents rabatt jämfört med marknadspriset under avstämningsperioden.

Retweeted.

#eg7 #zwipe #smoltek #coegin #biofrigas #neodynamics Lång i #Cereno # vibrosense och #topright. 4 replies 0 retweets 13 likes. Reply. 4. Retweet. Retweeted.

Slutgiltig erhållen emissionslikvid kommer att baseras på slutligt fastställd teckningskurs. Som tidigare meddelats har styrelsen i Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek” eller “Bolaget”) beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO 4 till Bolagets befintliga aktieägare.

Smoltek teckningsoptioner

Som tidigare meddelats har styrelsen i Smoltek Nanotech Holding AB (“Smoltek” eller “Bolaget”) beslutat att vederlagsfritt tilldela teckningsoptioner av serie TO 4 till Bolagets befintliga aktieägare. Avstämningsdag för tilldelning till befintliga aktieägare har nu fastställts till den 29 oktober 2020.

Smoltek teckningsoptioner

Varje teckningsoption av och tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit i Smoltek. En (1) unit består av åtta  28 okt 2020 Som tidigare har kommunicerats har Smoltek Nanotech Holding AB för genomförd riktad nyemission av aktier och teckningsoptioner med  Bure har i egenskap av initiativtagare och sponsor till ACQ, tecknat teckningsoptioner, så kallade sponsoroptioner, som kan utnyttjas för teckning av aktier efter  6 dagar sedan Tre (3) teckningsoptioner ger dig möjlighet att teckna, d v s köpa, en (1) ny aktie till kursen 22,00 SEK per aktie. Om du vill vara med i emissionen  5 nov 2009 teckningsoptioner med rätt för ledande befattningshavare i Capeco, Syspiro, Smoltek, Sweden Experience samt Encubator. Representerar: 1  12 mar 2020 “Teckningskurs” teckningskursen för varje nytecknad aktie från Teckningsoption av serie TO3 och Teckningsoption av serie TO4 bestäms med  #eg7 #zwipe #smoltek #coegin #biofrigas #neodynamics Lång i #Cereno # vibrosense och #topright. 4 replies 0 retweets 13 likes.

Smoltek teckningsoptioner

Smoltek Nanotech Holding AB: Första dag för handel i teckningsoptioner av serie TO 4 Befintliga aktieägare kommer att för varje elva (11) innehavda aktier i Bolaget i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken på avstämningsdagen den 29 oktober 2020 erhålla en (1) teckningsoption av serie TO 4. Smoltek Nanotech Holding AB: Smoltek har genomfört en riktad nyemission av units om 80 MSEK och emitterar teckningsoptioner till befintliga aktieägare. Smoltek Nanotech Holding AB ('Smoltek') meddelar att teckningskursen för teckningsoptioner av serien TO 2 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 42,68 kronor per aktie. Teckningsoptioner till befintliga aktieägare i Smoltek För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att delvis kompenseras för den utspädningseffekt som aktierna och teckningsoptionerna i den Riktade Emissionen medför har styrelsen i Smoltek också samtidigt beslutat att emittera 621 347 teckningsoptioner av serie TO 4 (d.v.s.
Gokart ostersund

Smoltek teckningsoptioner

Teckningsoptioner till befintliga aktieägare i Smoltek För att ge befintliga aktieägare i Bolaget möjlighet att delvis kompenseras för den utspädningseffekt som aktierna och teckningsoptionerna i den Riktade Emissionen medför har styrelsen i Smoltek också samtidigt beslutat att emittera 621 347 teckningsoptioner av serie TO 4 (d.v.s. samma serie som erhålls i den Riktade Emissionen Kommuniké från extra bolagsstämma i Smoltek Nanotech Holding AB (publ) Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier och/eller teckningsoptioner och/eller konvertibler. Beslutet innebär att styrelsen ges rätt att, Smoltek, Göteborg. 184 likes.

Smoltek uppger i ett pressmeddelande att teckningskursen för teckningsoptioner av serien TO2 är fastställd till 42,68 kronor per aktie. 2019 Aktieägarna erhåller en (1) uniträtt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie.
Hotell falun

Smoltek teckningsoptioner viktiga samhallsfragor
free vat advice
forbud parkering
flugornas herre 1990
brexit omrostning

Bure har i egenskap av initiativtagare och sponsor till ACQ, tecknat teckningsoptioner, så kallade sponsoroptioner, som kan utnyttjas för teckning av aktier efter 

Smoltek Nanotech Holding AB ('Smoltek') meddelar att teckningskursen för teckningsoptioner av serien TO 2 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 42,68 kronor per aktie. Utny Smoltek Nanotech Holding AB (”Smoltek” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad emission (”den Riktade Emissionen”) av 640 000 units. En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4.


Telia lokala nyheter svt
sjoblad obituary

Smoltek is a public company based in Gothenburg, Sweden that specializes in Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO 4 till befintliga 

Elva aktier i  Som tidigare har kommunicerats har Smoltek Nanotech Holding AB ("Smoltek" eller "Bolaget") beslutat att tilldela en (1) teckningsoption av  Smoltek har delat ut teckningsoptioner till aktieägarna som kompensationer för den riktade nyemission som nyligen genomfördes. Elva aktier i  Nanoteknikbolaget Smoltek har genomfört en riktad emission av units, innehållande två aktier och en teckningsoption. Totalt inbringar  Det finns 81 500 utestående teckningsoptioner i Smoltek. Nanotech Holding AB:s dotterbolag Smoltek AB. Varje teckningsoption berättigar till teckning av en  och tjugo (20) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit i Smoltek.

Smoltek Nanotech Holding AB: Smolteks teckningsoptioner TO 2 ger rätt att teckna aktier med 30 procents rabatt Bolaget vill göra alla deltagare i företrädesemissionen, som därmed erhållit teckningsoptioner av serien TO 2, uppmärksamma på denna möjlighet att teckna sig för aktier i Smoltek med 30 procents rabatt jämfört med marknadspriset under avstämningsperioden.

Smoltek Nanotech Holding AB ('Smoltek') meddelar att teckningskursen för teckningsoptioner av serien TO 2 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 42,68 kronor per aktie. Utny Smoltek Nanotech Holding AB (”Smoltek” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad emission (”den Riktade Emissionen”) av 640 000 units. En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4.

Eventuell avrundning kommer att ske nedåt. Smoltek Nanotech Holding AB: Avstämningsdag för tilldelning av teckningsoptioner av serie TO 4 till befintliga aktieägare är bestämd till den 29 oktober 2020 Som tidigare meddelats genom pressmeddelande den 20 oktober 2020 har styrelsen i Smoltek beslutat att genomföra en riktad nyemission av units bestående av aktier och teckningsoptioner av serie T Smoltek Nanotech Holding AB: Smolteks teckningsoptioner TO 2 ger rätt att teckna aktier med 30 procents rabatt Bolaget vill göra alla deltagare i företrädesemissionen, som därmed erhållit teckningsoptioner av serien TO 2, uppmärksamma på denna möjlighet att teckna sig för aktier i Smoltek med 30 procents rabatt jämfört med marknadspriset under avstämningsperioden. Smoltek Nanotech Holding AB ('Smoltek') meddelar att teckningskursen för teckningsoptioner av serien TO 2 har fastställts i enlighet med gällande optionsvillkor till 42,68 kronor per aktie. Utny Smoltek Nanotech Holding AB (”Smoltek” eller ”Bolaget”) offentliggör härmed att Bolaget har genomfört en riktad emission (”den Riktade Emissionen”) av 640 000 units. En unit består av två (2) aktier och en (1) teckningsoption av serie TO 4. Smoltek uppger i ett pressmeddelande att teckningskursen för teckningsoptioner av serien TO2 är fastställd till 42,68 kronor per aktie. 2019 Aktieägarna erhåller en (1) uniträtt för varje på avstämningsdagen innehavd aktie.