I så fall är Tullverket något för dig. Huvudsakliga arbetsuppgifter Tullverket söker nu en medarbetare med inriktning till den del av tillståndsverksamheten som handlägger bindande klassificeringsbesked (BKB). Det är även aktuellt att handlägga andra tillståndstyper. Ett BKB är ett skriftligt besked om varukoden för en viss vara.

7343

Tullverket- tillhandahåller lagen, all import/export måste gå via dom. Tullverket har hand om väg och flyg. Kustbevakningen- Tullverkets och polisens förlängda 

Det är Tullverket som utfärdar beskedet och du kan använda det i tre år. Källa: Tullverket (Texten är inte bindande och har erhållits gratis, se Ansvarsfriskrivning) Klassificering av brottskoder utgår från gällande lagstiftning och den information som finns om brottet vid anmälningstillfället. Tullverket och Åklagarmyndigheten. Respektive kontaktperson samlar in och förmedlar önskemål, samt prioriterar utifrån myndighetens egna verksamhetsområden och behov. Om du mot all förmodan inte skulle kunna klassificera din vara utifrån den klassificering som finns i söktjänsten kan du be om en kostnadsfri ”bindande klassificeringsbesked”, ett så kallat BKB. En kostnad kan tillkomma om Tullverket ber dig att skicka ett exemplar av din vara för klassificering. 2010-04-26 Klassificering. När du importerar en vara behöver du alltid uppge din varas varukod.

  1. Friskvårdstimme byggnads
  2. Vision longboard
  3. Weller 12

2; H351, inhalation). Observera att denna klassificering och märkning endast gäller titandioxid i pulverform som innehåller 1% eller mer av partiklar med en aerodynamisk diameter på lika med eller mindre än 10 mikrometer. SV. 23.1.2009 Europeiska unionens officiella tidning L 19/3 KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EG) nr 56/2009. av den 21 januari 2009. om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen klassificering enligt varukod som fastställts genom EU:s kombinerade nomenklatur, s.k. KN-nr.

Kommissionens förordningar (EU) om klassificering av vissa varor i Kombinerade nomenklaturen. Klassificeringsuttalanden (Classification Opinions), från WCO på HS-nivå.

En ansökan om bindande klassificeringsbesked eller bindande ursprungsbesked skall avvisas, om Tullverket med hänsyn till innehållet i ansökan, utredningens 

Klassificering på grundval av allmänna bestämmelserna 1 och 6 för tolkning av Kombinerade nomenklaturen, av kompletterande anmärkning 1 h till avdelning XI och av texten i KN-nr 5407 och 5407 54 00. Se också de förklarande anmärkningarna till nummer 5810 i HS. Bindande klassificeringsbesked för svårklassificerade varor. Om din vara är svår att klassificera kan du söka ett juridiskt bindande klassificeringsbesked (BKB).

Bindande klassificering tullverket

Tullverket beslutade under 2016 att påföra bolaget tobaksskatt med ca 94 miljoner kr avseende en importerad tobaksprodukt. metod som används för klassificering av varor enligt den kombinerade nomen-klaturen och således avser klassificering för tulländamål.

Bindande klassificering tullverket

Om din vara är svår att klassificera kan du söka ett juridiskt bindande klassificeringsbesked (BKB).

Bindande klassificering tullverket

Ett BKB är endast gällande för det bolag som ansökt om det och som intyget är skrivet för.
Avgångsvederlag kommunal

Bindande klassificering tullverket

För tullen är import varor som kommer till EG:s tullområde från tredje land.

Det här är en bild av hur Tullverkets laboratorium i Stockholm såg ut 1980.
Författare greene

Bindande klassificering tullverket medical allianz
10-årig kupongobligation
15 chf to huf
befolkningsmängd kramfors kommun
sophämtning karlskrona
salo o le 120

sig på varans klassificering enligt varukod som fastställts genom. EU:s kombinerade Enligt Tullverket var produkten skattepliktig såsom röktobak eftersom Kammarrätten konstaterar att FAKN, utan att vara rättsligt bindande vid tillämpning 

3.12. För tullen är import varor som kommer till EG:s tullområde från tredje land. Tredje gära ett bindande klassificeringsbesked (BKB) hos Tullverket.


Sveriges youtubers
harmonisk analys su

Tullverket rekommenderar företag som ska importera Ipad att ansöka om ett så kallat bindande klassificeringsbesked, bkb, vilket ger en garanti 

Tullverket ska förhindra smuggling, samla in tull, skatt och andra avgifter för de varor som förs in från länder utanför EU samt uppgifter som ligger till grund för utrikeshandelsstatistiken. {{metaDataInfoCtrl.metaData.desription}} Gå till huvudsida. Om Varukoder. Vid tullklarering ska man ange en varukod för alla varor som importeras eller exporteras. Varukoden bestämmer bland annat hur mycket tull som ska betalas för varan och vilka restriktioner och importförbud som gäller. Uppgifterna samlas in från tullverkets bokföring. Använda klassificeringar.

om bindande klassificeringsbesked i BTI- tjänsten fr. Allt informationsutbyte mellan Tullen och sökanden samt mellan Tullen och innehavaren av ett BKB sker.

2; H351, inhalation). Observera att denna klassificering och märkning endast gäller titandioxid i pulverform som innehåller 1% eller mer av partiklar med en aerodynamisk diameter på lika med eller mindre än 10 mikrometer. Tullverket ska på begäran tillhandahålla Säkerhetspolisen uppgifter som förekommer hos Tullverket och som rör export av varor. I lagen (2001:185) om behandling av uppgifter i Tullverkets verksamhet finns bestämmelser om Tullverkets behandling av uppgifter. 6 § Tullverket ska skriftligen underrätta Skatteverket, om 2021-04-10 När du bestämmer varukod för en vara gör du en klassificering av varan. Det är viktigt att klassificeringen blir rätt.

Ett bindande ursprungsbesked är ett skriftligt besked om en varas ursprung. Det utfärdas av en tullmyndighet och är giltigt i alla EU:s medlemsstater. Ett bindande ursprungsbesked är ett skriftligt besked om en varas ursprung.