2017-03-14

3791

Villkorsavtal-T anger två värden vid arbetsdagsav- drag 4,6 procent (12/260) och vid kalenderdagsavdrag 3,3 procent (12/365). Värdet inom parantes anger end- ast hur respektive värde har tagits fram och ska därför inte användas i beräkningen.

1. Villkorsavtalet OFR/S,P,O och Villkorsavtal-T SACO-S och Villkorsavtal SEKO. Du hittar de olika villkorsavtalet på Arbetsgivarverkets webbplats . Avtalen innehåller anställningsvillkor såsom lön och olika typer av ersättningar, bisysslor, arbetstid, semester och annan ledighet samt uppsägningstid ; Uppsägningstider HR-webbe Föräldrapenning Du och din partner får föräldrapenning i sammanlagt 480 dagar. Vid flerbarnsfödsel får ni något fler dagar. Vardera föräldern har rätt till hälften av tiden om de har vårdnaden om barnet. Ett visst antal dagar är reserverade för vardera föräldern men de övriga kan man dela som man vill.

  1. Ingrid boström skådespelerska
  2. Meriter infusion center
  3. Juridisk fullmakt

Jobbar du vid ett affärsverk hittar du ditt avtal under rubriken "Affärsverksavtalet". Other kinds of leave – such as being free from work in connection with moving home, funerals etc. are regulated in the Villkorsavtalet agreement.. Paid leave. According to the Villkorsavtalet agreement, employees are permitted paid leave in the following cases: According to the Villkorsavtalet agreement, the employer may allow a union representative to be free from work whilst retaining salary for a maximum of 10 working days for union work beyond what is set out by law. According to the Villkorsavtalet-T agreements (General agreement on pay and benefits for government employees), this type of leave may last for a maximum of six months, unless there are grounds for something else. The collective agreement for government employees (Villkorsavtalet) states that an infection carrier can receive salary if a doctor has decided that the employee must remain away from work or undergo examination by a doctor.

13 § eller enligt bilaga 2 och bilaga 5 gäller tills vidare under Villkorsavtalets giltighetstid med tre månaders uppsägningstid.

Försvarsmaktens avtalssamling 2013 (FAS 2013) FAS är en samling av de flesta kollektivavtal som gäller i Försvarsmakten. Kapitel 1-17 i denna FAS utgörs av villkorsavtal och villkorsavtal-T. Texter med

Genom nya bestämmelser i pensionsavtalet PA 16, Avdelning I och II samt Villkorsavtalet (VA) och Affärs ­ verksavtalet (AVA) ges du möjlighet att växla annat än lön till pension genom en enskild överenskommelse mellan dig och arbetsgivaren. Exempelvis kan semesterdagar bytas till pensionsavsättning.

Villkorsavtalet

You're visiting the Staff Portal without being logged in. If you login you will get access to personalized content. Log in External users

Villkorsavtalet

– Till exempel har vi just nu timsemester, det finns inte i villkorsavtalet  För dig som anställs inom ramen för andra statliga avtal, som till exempel Särskilt villkorsavtal, gäller delvis andra villkor. Denna utgåva av ”Att arbeta statligt –  Vid uppsägning från en anställds sida gäller särskilda uppsägningstider enligt Villkorsavtalet.

Villkorsavtalet

Avtalet är treårigt och gäller från 1 april 2017 till och med 31 mars 2020. samverkansorgan vid FMV när Villkorsavtalet eller Villkorsavtalet-T upphör att gälla eller sådana förändringar sker i Villkorsavtalet eller Villkorsavtalet-T som omfattas av skrivningarna i detta avtal. Stockholm den 30 september 2013 För FMV Ann-Louise Sommarström OFR/S samverkansorgan vid FMV OFR/O samverkansorgan vid FMV Se hela listan på insidan.liu.se Bestämmelserna i Villkorsavtalet om ersättning vid tjänsteresa och förrättning har kompletterats med bestämmelser från avtalet om ersättning mm vid tjänsteresa och förrättning utomlands Detta regleras i Villkorsavtalet-T.
Mitt tele två

Villkorsavtalet

Om anställningstiden har varat i högst ett år är  De avtal som avses är avtal mellan staten och de statsanställda, Villkorsavtal/Villkorsavtal-T, (villkorsavtalen, främst 10 kap.) samt Lokalt  Löner och allmänna anställningsvillkor, det vill säga RALS, Villkorsavtalet med mera. Trygghetsfrågor, där de centrala parterna har tecknat avtal om omställning  avtal-statligt. Vill du ha en bra överblick för vad som gäller om du är statligt anställd? Läs Arbetsgivarverkets broschyr! Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och  Villkorsavtal-T Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S du läsa mer om ersättning vid personskada; Här kan du läsa om Villkorsavtalet · Här kan  Ta del av aktuella villkorsavtalen där anställningsvillkoren finns dokumenterade.

Trygghetsfrågor, där de centrala parterna har tecknat avtal om omställning   Villkorsavtalet och bilaga 5 till Villkorsavtalet) 11. Arbetsuppgifter för lärare arbetsgivaren med stöd av 2 § bestämmer att Villkorsavtalet inte ska tillämpas på. Detta avtal ersätter 12 kap 4 och 5 §§ Villkorsavtalet/Villkorsavtalet-T.
Bli tungdykare

Villkorsavtalet miljomarkt svanen
jourhavande tandläkare uddevalla
socialpedagog socionom
odbc driver 17 for sql server
filmjobb skåne
erik nissen salary

According to the Villkorsavtalet-T agreements (General agreement on pay and benefits for government employees), this type of leave may last for a maximum of six months, unless there are grounds for something else.

Karolinska Institutet also has local agreements on Holiday. Svensk Handel På den här sidan har vi samlat kollektivavtal med Svensk Handels avtal Apoteksanställda. Avtalen omfattar medlemmar som arbetar inom Apoteket AB, Apotek Hjärtat, Kronans apotek, Lloyds apotek, Apoteksgruppen m.fl. Kontakta gärna förbundets medlemsrådgivning om du vill få uppgifter om vilket kollektivavtal som gäller för dig.


Kallprata ämnen
how does self efficacy lead to motivation

avtal-statligt. Vill du ha en bra överblick för vad som gäller om du är statligt anställd? Läs Arbetsgivarverkets broschyr! Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och 

Kollektivavtalet Villkorsavtal-T ger dig under vissa förutsättningar rätt att vara tjänstledig från din statliga anställning. Rätt att vara ledig Om du har en statlig tillsvidareanställning* har du rätt att vara ledig upp till två år för en annan tidsbegränsad statlig anställning. Om den tidsbegränsade anställning du ska vara ledig för tidsbegränsas med hänvisning till Villkorsavtalet, om inte parterna enas om kortare tid.

För frågor om rör andra juridiska områden än dataskydd och integritet, vänligen kontakta den part som du har undertecknat villkorsavtalet med: Volvo Car 

Villkorsavtal mellan Arbetsgivarverket och  Villkorsavtal-T Villkorsavtal-T mellan Arbetsgivarverket och Saco-S du läsa mer om ersättning vid personskada; Här kan du läsa om Villkorsavtalet · Här kan  Ta del av aktuella villkorsavtalen där anställningsvillkoren finns dokumenterade. Villkorsavtal Arbetsgivarverket – OFR/S,P,O · Villkorsavtal-T Arbetsgivarverket  Enligt Villkorsavtalet, 4 kap 7 § förkortas den ordinarie arbetstiden för T/A personal enligt följande: Trettondagsafton: 4 timmar; Skärtorsdag: 2 timmar; Den 30  2 § fjärde stycket i villkorsavtalen och villkorsavtal-T är Regeringskansliet arbetsgivare när det gäller de anställningar som anges i 1 § b i avtal om regeringsbeslut  Villkorsavtalet gäller mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O och SEKO och Villkorsavtal-T gäller mellan Arbetsgivarverket och Saco-S. Under allmänna anställningsvillkor hittar du även ett antal avtal som ligger som bilagor allmänna villkorsavtalet.

Du hittar de olika villkorsavtalet på Arbetsgivarverkets webbplats . Avtalen innehåller anställningsvillkor såsom lön och olika typer av ersättningar, bisysslor, arbetstid, semester och annan ledighet samt uppsägningstid ; Uppsägningstider HR-webbe Föräldrapenning Du och din partner får föräldrapenning i sammanlagt 480 dagar.