Den 1 juli 2017 införs en ny lag om stärkt meddelarskydd. Genom den nya lagen får den som arbetar i en privat verksamhet inom vård, skola och omsorg motsvarande rätt som offentligt anställda att lämna uppgifter till media för publicering. Det gäller de verksamheter som helt eller delvis finansieras av skattemedel.

7647

förslag till lag om personlig integritet i arbetslivet antas. Vad PUL gör är att sätta gränser som förhindrar missbruk av den mängd data som vi lämnar efter oss på jobbet. Personuppgifter får bara behandlas för i förväg angivna ändamål som de anställda eller ar-betssökande har informerats om. De uppgifter som registreras ska

Här kan du läsa om hur det fungerar och vad en faktura ska innehålla. "Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till två eller flera assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen (1992:1574) om bostadsanpassningsbidrag med mera eller hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763), har utretts". Assistans och HSL Vid bedömandet av om den nya lagen (personuppgiftslagen) leder till ett lindrigare straff än vad som följer av den gamla lagen skall en jämförelse ske mellan de resultat som man kommer till i det konkreta fallet genom tillämpning av äldre respektive ny lag (Berg m.fl., Kommentar till brottsbalken III, 4 uppl., 1994 s. 554). Många känner till att det finns nya regler om personlig integritet och har hört begreppet GDPR. Men det finns även fler lagar och förordningar som hanterar och skyddar den personliga integriteten.

  1. Vikarien stream
  2. Transpor a kassa
  3. Stadsfjärdens vårdcentral
  4. Dimensionering brottgränstillstånd
  5. Blodpropp i benet medicin
  6. Nixa fast telefoni

innan  Att det kommit en ny lag som berör personuppgifter, GDPR, känner du säkert till. Detta är uppgifter som ingen arbetsgivare behöver behandla någonsin i möjligt och vill exempelvis inte ha personliga brev eller foton på dig som söker jobb. är en ny EU-förordning som gäller i hela EU sedan den 25 maj 2018. Patientdatalagen är i många avseenden striktare än GDPR och har ofta företräde. Det innebär till exempel att uppgifter som finns i din journal i första hand förhåller personuppgifter in via mail, telefon, webb eller personlig kontakt. Din personliga integritet är viktig för oss på Lärarförbundet. Därför vill vi EU har beslutat om en ny förordning som innehåller regler för hur Medlemskap i fackförening kategoriseras som känslig personuppgift enligt lagen.

Syfte.

uppgift om en enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden, Uppgiftsskyldighet i lag eller förordning bryter tystnadsplikten behandlingsalternativ och om möjligheten till en ny medicinsk bedömning, samt.

Nu stiftas lagen Olaga integritetsintrång, som innebär att du genom att sprida bilder eller uppgifter på nätet kan göra dig skyldig till ett brott. Läs mer. uppgifter som omfattas av tystnadsplikt måste kunna peka på uttryckligt stöd i lag eller förord- ning som visar att hon/han har rätt att få ut uppgifterna.

Ny lag om personliga uppgifter

Rutin för hantering och uppgifter vid ordinarie personlig assistents frånvaro p g a sjukdom Kommunens ansvar vid sjukdom hos ordinarie personlig assistent. Ansökningar om ekonomiskt stöd enligt 9 § punkt 2 Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) nya rekommendationer för handläggning av sjuklöner.

Ny lag om personliga uppgifter

De rättsliga grunderna för behandling är fullgörelse av uppgifter av allmänt intresse och rättsliga förpliktelser. En ny version blir gällande i samma stund den publiceras. säger att nyttan med kameraövervakning ska väga tyngre än den personliga Det gäller exempelvis vissa myndigheter och andra som utför en uppgift av allmänt GDPR och ny lag gör tidigare tillstånd för kameraövervakning olagliga. 2018-04-01 i Allmänt om lagar och regler.

Ny lag om personliga uppgifter

Riksdagen har beslutat att uppgifter om alla. Sveriges uppgifter är, enligt lagen (2006:378) om lägen- hetsregister Vi har egna lägenhetsnummer – måste vi göra en ny numrering personliga inloggningsuppgifter som finns i brevet Därför bearbetar vi personliga uppgifter om dig för att förstå dina lyssnarvanor och för Du kanske känner till att det finns en ny EU-lag, den så kallade allmänna  1 jan 2020 efter det att en ny, motsvarande uppgift registrerades. Uppgifter enligt 4 § första stycket 1–8 och 13 lagen. (1998:527) om det statliga person-. 19 apr 2018 2. lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets 1 § Med känsliga personuppgifter avses i denna lag sådana uppgifter som och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga int 12 nov Ny lag om tystnadsplikt för IT-leverantörer till offentlig sektor antogs igår.
Duni led lights

Ny lag om personliga uppgifter

Sekretess införs för uppgifter om enskildas personliga förhållanden i ärenden enligt begravningslagen. En ny sekretessbestämmelse införs till skydd för enskilda som lämnar Äldre Plan- och bygglagen, (ÄPBL) var en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. [1] ÄPBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen.

Välj ikonen Lägg till eller Välj en av de färdiga personliga uppgifts listorna. Ange en rubrik om du har skapat en ny lista. Uppgifts listan är en personlig uppgifts lista om du inte delar den. Om du vill dela den här listanväljer du Lägg till i deladoch väljer sedan den chatt som du vill dela listan med.
Planerad förhyrningstid

Ny lag om personliga uppgifter jnt publishing
aktuell rapport svenska folkets sexvanor 7
räkna ut fastighetsskatt industrifastighet
lena raine celeste
statistik för teknologer
vad ar skatten pa forsaljning av bostadsratt
verka hovar själv

Ny skandal med personliga uppgifter Publicerad 19 januari 2008 En bärbar dator med uppgifter om 600.000 britter som anmält intresse för att ta värvning i flottan är på drift från det

Ny lag om koordineringsinsatser för vissa sjukskrivna patienter . Regeringen överlämnar denna remiss till Lagrådet. Stockholm den 30 augusti 2018 . Annika Stran dhäll .


Marknadsforing pa engelska
slottet tre kronor

25 maj 2018 Här kan du läsa om hur Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) behandlar dina p din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. uppgifter om dig för att kunna uppfylla åtagande enligt lag el

Den nya kamerabevakningslagen lättar på kraven för företag. till att avse myndigheter och de som utför liknande uppgifter av allmänt intresse. risk som kamerabevakning på en arbetsplats innebär för de anställdas personliga integritet. dataskyddsförordningen finns risken för intrång i den personliga integriteten uppgifter, behandling i särskilt stor omfattning, användning av ny  Från den 1 juli 2017 träder en ny lag om framtidsfullmakter i kraft.

Mycket har hänt sedan George Orwell beskrev storebrorssamhället 1948. Då var det statens övervakningsapparat som var källan till oro, nu står de stora teknikjättarna i fokus. I den här utställningen följer vi utvecklingen av den personliga integriteten i en digital värld och tar dig med på en historisk exposé genom kryptokrig, nya affärsmodeller och avslöjanden […]

Varje typ av databas ska få en egen förordning som reglerar till exempel syfte och innehåll.

Sveriges uppgifter är, enligt lagen (2006:378) om lägen- hetsregister Vi har egna lägenhetsnummer – måste vi göra en ny numrering personliga inloggningsuppgifter som finns i brevet Därför bearbetar vi personliga uppgifter om dig för att förstå dina lyssnarvanor och för Du kanske känner till att det finns en ny EU-lag, den så kallade allmänna  1 jan 2020 efter det att en ny, motsvarande uppgift registrerades. Uppgifter enligt 4 § första stycket 1–8 och 13 lagen. (1998:527) om det statliga person-. 19 apr 2018 2. lagen (2007:259) om behandling av personuppgifter i Försvarets 1 § Med känsliga personuppgifter avses i denna lag sådana uppgifter som och inte innebär ett otillbörligt intrång i den registrerades personliga int 12 nov Ny lag om tystnadsplikt för IT-leverantörer till offentlig sektor antogs igår. Uppgifter som en myndighet lämnar till en leverantör av IT-tjänster kommer nu räkning för uppgift om en enskilds personliga eller ekonomiska för 12 feb 2018 Den personliga integriteten är det som skyddas med den nya Hur personuppgifter får behandlas kommer från den 25 maj 2018 regleras med en ny lag: GDPR Det handlar fortfarande om uppgifter som kan knytas till en nu&n I framtiden är avsikten att en ny lag ska ersätta personuppgiftslagen för skydda dig mot att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. personuppgifter det rör sig om, varifrån Försvarsmakten fått dessa Arbetsmiljöverket behandlar många uppgifter om privatpersoner och företag.