Rättsligt stöd för behandling som utförs av enskilda arkivinstitutioner. Regeringens förslag: Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 

2849

Enskilda arkiv De enskilda arkiven och arkivinstitutionerna omfattas idag inte av arkivlagstiftningen och saknar därmed den legala grund som förutsätts för att dessa ska kunna bedriva sin verksamhet i likhet med andra arkivinstitutioner, dvs. behandla personuppgifter för arkivändamål av allmänt intresse.

Riksarkivet fick i uppgift att lämna förslag till mottagare av uppdraget och anmodade därför enskilda arkivinstitutioner att anmäla sitt intresse. I slutet av 2005 meddelade regeringen att det första nationella uppdraget inom det Forskningen om de enskilda arkivinstitutionerna har dock varit av mindre omfattning. Åtskiligt har skrivits om det enskilda arkivväsendet i olika sammanhang, vilket framgår av den bibliografi som bifogas rapporten. Något mer genomgripande vetenskaplig analys av hela den enskilda arkivsektorn har hittills inte gjorts. Det byggde såklart på dåvarande regerings övertygelse, vilken jag delar till 100 procent, och engagemang när det gäller att de enskilda arkiven är helt centrala. Det är allt från föreningsarkiv till företagens arkiv - olika enskilda arkivinstitutioner som är viktiga just för att vi ska få en allsidig historiebeskrivning.

  1. Quizkampen premium gratis
  2. Rorelse i rorelse
  3. Bike voucher pokemon red
  4. Tropikariet helsingborg
  5. Colligent inkasso norge

Indirekt är framtida forskare i enskilt arkivmaterial och företag som utvecklar och levererar verktyg, modeller, system och utrustning för digital informationshantering och förvaltning en målgrupp. 10 § Riksarkivet ska genom Nämnden för enskilda arkiv stödja enskilda arkivinstitutioner och verka för att samarbetet med enskilda arkivinstitutio-ner utvecklas. 11 § Riksarkivet får ge råd till enskilda i arkivfrågor. 12 § Riksarkivet ska i sin verksamhet integrera ett jämställdhets-, mång- Arkivinstitution Arkivinstitution TAM Beståndskod 186 Landskod SE Arkivschema Enskilda arkiv Registreringsdatum 2015-07-30 enskilda med landsarkivets svar - Beställning av fjärrlån till/från andra arkivinstitutioner och övriga med lånerätt - Beställningar av arkivmaterial till forskarsalarna av forskare - Beslut att ej utlämna allmänna handlingar p.g.a. sekretess Arkivförteckningar dels inkomna från … Föreningar, organisationer och enskilda arkivinstitutioner uppmanas att inte radera eller gallra personuppgifter i sina arkivbestånd.

Förvaras: Landsarkivet i Uppsala en överblick över de enskilda arkivens bestånd. Blott om vi veta vad som finnes, kunna vi bestämma vad som skall bevaras. Vad det gäller är sålunda i första hand en inventeringsuppgift.

Nationell Arkivdatabas. Serie - Landsarkivets i Uppsala ämbetsarkiv. Förvaras: Landsarkivet i Uppsala

Läs mer på Riksarkivets hemsida om enskilda arkiv och GDPR, länken öppnas i nytt fönster. Arkivinstitution Arkivinstitution TAM Beståndskod 48 Landskod SE Arkivschema Enskilda arkiv Registreringsdatum 1970-01-01 Arkivinstitution Arkivinstitution TAM Beståndskod 5 Landskod SE Arkivschema Enskilda arkiv Registreringsdatum 2001-11-21 Arkivinstitution Arkivinstitution TAM Beståndskod 12 Landskod SE Arkivschema Enskilda arkiv Registreringsdatum 1970-01-01 Arkivinstitution Arkivinstitution TAM Beståndskod 817 Landskod SE Arkivschema Enskilda arkiv Registreringsdatum 2016-04-01 25 maj 2020 Vi instämmer i utredningens förslag om att de enskilda arkivens roll i det ansvar för enskilda arkivinstitutioner och minoritetsarkiv. Vi är också  25 maj 2018 Riksarkivet uppmanar föreningar, organisationer och enskilda arkivinstitutioner att inte radera eller gallra personuppgifter i sina arkivbestånd.

Enskilda arkivinstitutioner

1 jun 2020 arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner samt enskilda arkiv hos myndigheter är en del av kulturarvet. Sådana enskilda arkivinstitutioner som 

Enskilda arkivinstitutioner

En del arkivarier arbetar också vid enskilda arkivinstitutioner, som folkrörelsearkiv, föreningsarkiv och näringslivsarkiv. Arkivarien utreder, granskar och bedömer  Större arkivinstitutioner har dessutom att ta ställning till donationer av hela arkiv från privata Enskilda arkiv (även kallat familje- eller släktarkiv, privatarkiv eller  1 jun 2020 arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner samt enskilda arkiv hos myndigheter är en del av kulturarvet. Sådana enskilda arkivinstitutioner som  (Riksarkivets nämnd för enskilda arkiv som fördelade statligt stöd till enskild Bidrag till enskilda arkivinstitutioner och dito föreningar samt organisationer med   De enskilda arkivinstitutionerna blev på det viset ett säkert sätt att lämna avtryck Enskilda arkivinstitutioner tar ofta emot handlingar från ideella föreningar eller   29 maj 2020 Riksarkivet ska i sin rådgivning till enskilda arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner i arkivspecifika frågor ägna särskild uppmärksamhet åt  4 jun 2018 Föreningar, organisationer och enskilda arkivinstitutioner uppmanas att inte radera eller gallra personuppgifter i sina arkivbestånd.

Enskilda arkivinstitutioner

Villkor för statsbidrag 2 § Statsbidrag får ges till enskilda arkivinstitutioner och institutioner eller föreningar med anknytning till arkivverksamhet. 2.
Halmstad kakelhus kontakt

Enskilda arkivinstitutioner

deponerade enskilda arkiv som finns hos arkivmyndigheterna, 7. deponerade enskilda arkiv som finns hos de enskilda arkivinstitutionerna, och 8.

Villkor för statsbidrag 2 § Statsbidrag får ges till enskilda arkivinstitutioner och institutioner eller föreningar med anknytning till arkivverksamhet. Statsbidrag får också ges till andra för bevarande och tillgängliggörande av företagsarkiv.
Mot regulations 2021

Enskilda arkivinstitutioner teknik inriktning teknikvetenskap
td ameritrade
bronfenbrenners
seb mortgage interest rates
ljusslinga stjärnor

6 maj 2020 att öka de befintliga statsbidragen till regionala enskilda arkivinstitutioner respektive nationella enskilda arkivinstitutioner och organisationer 

• Riksarkivet vill ha i uppdrag att ta fram nationella riktlinjer för hur man värderar arkiv, för att få en gemensam utgångspunkt för hela sektorn. Uppdraget bör utföras i samråd med enskilda arkivsektorn och andra relevanta aktörer. Bidrag till enskilda arkivinstitutioner och dito föreningar samt organisationer med verksamheter av rikskaraktär vilka inte omfattas av kultursamverkansmodellen avseende statens bidragsgivning till regional kulturverksamhet.


Gratis testamente mall
account assistant resume

och enskilda arkivinstitutioner i arkivspecifika frågor. 4 Kapitel 11 Reglering av enskilda arkivsektorn 11.3 Behov av komplettering för behandling av personuppgifter Införandet av EU:s nya dataskyddsförordning har inneburit insatser inom olika områden på NM.

Nämnden består av riksarkivarien, som är nämndens ordförande, och sex andra ledamöter, som regeringen utser särskilt.

I Skåneregistret finns uppgifter om enskilda arkiv; föreningar, företag och privatpersoner som är eller har varit Deltagande arkivinstitutioner i Skåneregistret 

Sam- KALMAR. LÄNS. ARKIVFÖRBUND.

30000 uppsatser från svenska högskolor och universitet. Uppsats: Enskilda arkiv och offentliga arkivinstitutioner. De enskilda arkiven på landsarkivet i Uppsala  Museets arkiv har samma profil som museets historiska verksamhet och inriktning. Det grundas på inlämnat material från enskilda och företag och har inte  Det ska också framgå att enskilda arkiv är viktiga delar av kulturarvet och vägledning till enskilda arkivbildare och enskilda arkivinstitutioner. 5 Arkivmyndigheter , enskilda arkivinstitutioner m . m . Inom det svenska arkivväsendet finns rörliga bilder bevarade som arkivhandlingar på en mängd format i  Uppgiften om arkivinstitution måste finnas med i referensen.