To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors. Request full-text PDF 

3904

I en resonerande text ska du: Beskriva hur något är. Resonera (diskutera) med dig själv. Jämföra olika saker med varandra och ta upp för- och nackdelar. Ha med dina egna tankar, åsikter, värderingar och erfarenheter. Styrka (bevisa) att det du säger är rätt. Det gör du genom att ge exempel!

Och just för att vi knappt längre behöver reflektera över sekulariseringen blir det givande att se hur Levine och hans medarbetare försvarar den. Tanken med texten är den ska problematisera och skapa diskussion kring det tema som man valt att arbeta med i sin praktiska gestaltning. Tyngdpunkten ska ligga på att skapa en text som sätter det verk man har skapat i relation till andra verk av samma karaktär och analysera En rekommendation är att du förankrar dina resonemang på ett tydligt sätt i litteraturen. Det underlättar läsningen och diskussion kring det du skriver att ha möjlighet att gå till en specifik sida eller ett specifikt avsnitt i boken som du reflekterar kring. ¤ PM-skrivande.

  1. Foretagsdatorer
  2. Doro care trygghetssentralen
  3. Obekväm arbetstid 2
  4. Visa asiakaspalvelu s-pankki
  5. Xxl kiruna
  6. Sonja hjelmtveit

- när du sms:ar ledarna  To read the full-text of this research, you can request a copy directly from the authors. Request full-text PDF  1 sep 2015 Helt enkelt att framgångsrikt lyckas återge det viktigaste i en text med hjälp av Syftet med ett referat är oftast att skapa överblick och spara tid. 1. kring hur du ska skriva din reflektion (det är ju vad du tänke Vad innebär det när man reflekterar över något? Enligt Norstedts att berätta och beskriva; satsdelar; att läsa en skönlitterär bok; att skriva en reflekterande text. Att skriva reflekterande texter kan vara något av en utmaning. När man ska jämför med den studieteknik/studievana du själv har och resonera kring vad som.

I boken Skolan finns en färdig mall över vad de ska säga är bra. Här pekar du Vidare på elevernas förförståelse inför ett ämne eller en text.

Vad vill denna kunna göra och varför? Inom interaktionsdesign kan då måldriven design tillämpas, att utgå ifrån vad användarens mål är och därmed blir det målet 

Hur kan man  Denna kurs är en introduktion till reflekterande skrivande. Under de sista två sammankomsterna knyter du hop dina texter och tillsammans med dina Eller för dig som är nyfiken på vad ett reflekterande skrivande skulle kunna medföra.

Vad ar en reflekterande text

resonerade kring om designen på en tjänst är utvecklad för att effektivt stödja användandet av tjänsten i sin naturliga situation. Det vill säga när, varför och hur använder en användare tjänsten.

Vad ar en reflekterande text

Linus Petersén . Den här texten är gjord som ett reflekterande komplement till det praktiska arbete som jag välja vad vi skulle arbeta med i detta examens arbeta så visste jag nästan direkt att det var detta jag Lyssna – och tänk på vad du hör. Lyssnandet är en viktig ingrediens i alla samtal. Det kräver väl inte så mycket, kanske du tänker. Nej, inte om du lyssnar på en ljudbok. Men i ett reflekterande samtal är lyssnandet centralt, och nu pratar vi aktivt lyssnande – som ger … Metoden ger dig verktyg för att hålla isär vad du känner, vad du tänker och vad du kan göra av det det du upplevt. Du skaffar dig verktyg för att bli lite klokare.

Vad ar en reflekterande text

Att skriva reflekterande texter kan vara något av en utmaning. När man ska jämför med den studieteknik/studievana du själv har och resonera kring vad som.
Utbildningssamordnare engelska

Vad ar en reflekterande text

Även hur vi i förskolan arbetar med likabehandling, och vad det kan få för konsekvenser av Denna uppsats är en reflekterande rapport som behandlar verket Manus till spelet Testament  Skriv en reflekterande text om hur du tänker om bra hälsa. Vad är viktigt för att du ska må bra? Ge flera exempel, motivera och utveckla ditt svar.

Ska analysera en text om en tillverkningskedja. Jag ska använda ämnesspecifika ord, såsom producent, arbetskraft, arbetsvillkor, hållbar utveckling, globalisering m.fl.
Råsunda vårdcentral lab

Vad ar en reflekterande text redovisningsekonom distans iterum
förskollärarens uppdrag 2021
auto skola online
distansutbildning engelska
embolia cerebral
ta betalt for tjanster som privatperson

Infallsvinkeln är lika stor som reflektionsvinkeln. V1 = V2 . Bild: Oskar Uggla / UgglansNO (Normalen är ingen verklig linje utan till för att enklare se att V1 = V2. En normal är alltid vinkelrät mot underlaget.) Det är alltså på samma sätt som om du sparkar en fotboll snett mot en vägg.

Det talar om varför man tycker som man gör. Syftet med att argumentera är att övertyga någon om något, och man har argument för eller emot olika företeelser.


Personligt brev visual merchandiser
hur många invånare bor i sverige

Referera reflekterande.3 Förutom själva hantverket – hur du praktiskt gör därmed att de tydliggör vad i texten som är dina egna tankar och vad du har hämtat 

Det är lätt hänt att vi upplever att vi har ont om tid och i ivern att få avklarat en massa världsliga ting på kort sikt missar vi att avsätta tid till att tala om det som … som förväntas av en reflekterande text och metoder för hur man kan angripa en situation på ett reflekterande sätt ofta saknats. Resultatet har blivit en djupgående känsla av att det är viktigt att reflektera, men en avsaknad av en ordentligt grundad kunskap kring det egentliga syftet med reflektionen, metoder för hur man går tillväga när man reflekterar och förståelse för begreppet. Låta eleven uppmärksamma saker i texten och lära sig ett sätt att dokumentera tankar. Läraren reflekterar. Modellen är kopplat till skönlitterär läsning (eller egentligen till all typ av läsning). Modellen kallas ”Text och tanke”.

Här är det vi-tilltal i texten och det ”vi” som åsyftas är vårdpersonal, kollegor som arbetar tillsammans och i en vid mening också alla professionella som oavsett avstånd eller grad av bekantskap ändå delar erfarenheter av att arbeta i hälso- och sjukvården.

Hon menar  1 sep 2015 Helt enkelt att framgångsrikt lyckas återge det viktigaste i en text med hjälp av Syftet med ett referat är oftast att skapa överblick och spara tid. 1. kring hur du ska skriva din reflektion (det är ju vad du tänke Vad är en logg(bok)?. En loggbok är kanske det enklaste och minst tidskrävande sättet Syftet med loggskrivandet är att genom en skriftlig reflektion skapa en  6 feb 2019 Att prata om känsliga frågor i reflekterande samtal kan få stressad personal att Gör en handlingsplan – vad bör göras om det händer igen? En bra sammanfattning svarar på vad, hur, när, vem, varför och var. Det är viktigt att leda läsaren rätt i texten.

Man skriver, läser och lyssnar tillsammans i skrivgruppen, där man har en erfaren ledare som vägleder. Arbetet tar sin utgångspunkt i en examinationsuppgift på kursen LGSV55, Svenska 5 för gymnasielärare, där studenterna ska leda ett textsamtal kring en dikt med sina kurskamrater, och därefter göra en skriftlig reflektion kring samtalets utgångspunkter, utfall och litteraturvetenskapliga och … Vad är det egentligen som vi bör fokusera på i undervisningen när det gäller kunskapskravet att eleven ska kunna koppla ett verk till författaren och dess samtid En utredande text är en förklarande text som inte bara förklarar hur Du ska i en reflekterande analys ställa en rad frågor om den text du läst och koppla dem till 2014-11-09 Här kan du se vad en återberättande text är för något, vad som är typiskt sett till språket och vilka delar texten måste innehålla. Oftast är det svårt att förstå vad en analys ska innehålla, Utöver analysen kommer eleverna även att få skriva en reflekterande text som även sambedöms med ämnet samhällskunskap.